Logo Cung Cấp
Hà Tĩnh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ các cấp vì dính sai phạm

Hà Tĩnh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ các cấp vì dính sai phạm

1 năm trước giadinh.net.vn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều kết luận, xem xét kỷ luật tổ chức, cán bộ ở các địa phương. Trong đó có nhiều lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Lộc Hà bị kỷ luật liên quan sai phạm đất đai.


Tại các kỳ họp thứ 26 và 27, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành xem xét kỷ luật hàng loạt tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, cụ thể:

Đảng ủy xã Thạch Bằng các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 bàn, thống nhất chủ trương và lãnh đạo, chỉ đạo việc thu tiền của các hộ gia đình, cá nhân xin giao đất làm nhà ở trái quy định của Đảng và Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để UBND xã và một số cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

UBND huyện Lộc Hà nơi nhiều cán bộ bị đề nghị kỷ luật.

Ông Phan Đình Cương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Thạch Bằng các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020; thiếu trách nhiệm, làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra còn có Nguyễn Duy Bính, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Tình, Phó Bí thư Đảng ủy; Trần Văn Hiếu, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã; Bùi Ngọc Ánh, kế toán ngân sách xã Thạch Mỹ, nguyên kế toán ngân sách xã; Nguyễn Văn Hiếu, công chức tài nguyên và môi trường; Phạm Công Thành, nguyên Trưởng ban Tài chính - ngân sách; Phan Thị Ái, thủ quỹ ngân sách xã Thạch Bằng cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức Đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các nội dung vi phạm, khuyết điểm nêu trên, có trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

Còn tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã có một số chủ trương về giao đất làm nhà ở không đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để UBND huyện, Đảng ủy xã Thạch Bằng và một số tập thể, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Có 7 lãnh đạo huyện Lộc Hà bị xem xét kỷ luật gồm: Ông Võ Tá Luận, nguyên Bí thư Huyện ủy Lộc Hà; Phan Văn Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lê Trung Phong, Phó Trưởng phòng Giá - Công sản (Sở Tài chính), nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Hà; Nguyễn Quốc Khánh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Hà; Lê Hồng Cơ, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà; Vũ Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Hà; Lê Văn Thủy, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh còn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

Sơn Nguyễn