Logo Cung Cấp
Không ảnh, biển đảo ngập tràn lịch Xuân 2020

Không ảnh, biển đảo ngập tràn lịch Xuân 2020

1 năm trước vnews.gov.vn


Thị trường lịch Xuân 2020 đang bước vào cao điểm cuối mùa lịch. Dù theo xu hướng chung nhu cầu tiêu dùng lịch in ngày cảng giảm, nhưng không vì thế thị trường lịch kém sôi động. Nhờ những điểm nhấn độc đáo, lịch xuân đã trở thành ấn phẩm văn hóa không thể thiếu trong mỗi gia đình, đem theo những thông điệp ý nghĩa về năm mới, về quê hương, đất nước.