Logo Cung Cấp
Công bố thông tin không đúng thời hạn, Công ty Sao Thăng Long và Việt Thái bị xử phạt

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Công ty Sao Thăng Long và Việt Thái bị xử phạt

1 năm trước www.phapluatplus.vn

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 Công ty về việc Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.


Ngày 21/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành Quyết định số 369, 370/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 130 triệu đồng. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (riêng và hợp nhất) đã được soát xét, Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2018.

Với hành vi vi phạm Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng.

Mức phạt được đưa ra theo tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Ngoài ra Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng: Tái phạm theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt đối với 02 công ty.

Đối với Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo thường niên năm 2017, về việc bổ nhiệm người nội bộ theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 03/08/2018.

Với hành vi vi phạm Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái bị xử phạt hành chính 60 triệu đồng.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP