Logo Cung Cấp
Còn nhiều vấn đề trong quản lý trật tự xây dựng

Còn nhiều vấn đề trong quản lý trật tự xây dựng

1 năm trước vnews.gov.vn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 27/11, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Vấn đề được cho nhiều ý kiến là quy trình cấp giấy phép xây dựng vẫn còn nhiều thủ tục hành chính, thời gian cấp giấy phép còn dài; còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép, không đúng giấy phép...


Vấn đề được đại biểu quan tâm là quy trình cấp giấy phép xây dựng vẫn còn nhiều thủ tục hành chính, thời gian cấp giấy phép còn dài; còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép, không đúng giấy phép; tình trạng được cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy; việc thực hiện quyết định phạt vi phạm hành chính nhiều nơi còn chưa quyết liệt, triệt để.

Về chính sách khuyến khích trong đầu tư xây dựng, dự án Luật quy định tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được khuyến khích, tạo điều kiện nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến, sử dụng vật liệu mới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tuy nhiên, theo một số đại biểu, quy định như vậy chưa đủ mạnh, chưa toàn diện đối với Luật Xây dựng cần ưu tiên ứng dụng nguồn lực khoa học công nghệ trong quản lý xây dựng trật tự đô thị.

Luật Xây dựng hiện hành về cơ bản đã có các quy định về quản lý trật tự xây dựng. Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng không chỉ liên quan đến giấy phép xây dựng mà còn liên quan đến pháp luật về quy hoạch, kiến trúc,... cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng đời sống người dân về văn hóa, du lịch, tín ngưỡng,...

Liên quan đến quy hoạch xây dựng, nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo rà soát các quy định về vấn đề này để đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch, các luật được sửa đổi theo Luật Quy hoạch; nghiên cứu, đề xuất, định hướng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống do quy hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng chậm hoặc không thực hiện được trong thời gian dài; trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch...