Logo Cung Cấp
Hạ viện Nhật Bản huấn luyện đội mũ bảo hiểm cho nghị sĩ

Hạ viện Nhật Bản huấn luyện đội mũ bảo hiểm cho nghị sĩ

1 năm trước news.zing.vn

Để chuẩn bị cho động đất, các thành viên của Hạ viện Nhật Bản được huấn luyện để đội mũ bảo hiểm. Chiếc mũ này có thể gập lại và được đặt dưới tất cả các ghế trong hội trường.


Video: NHK