Logo Cung Cấp
Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - Loại hình dân ca độc đáo

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - Loại hình dân ca độc đáo

1 năm trước baotintuc.vn

Cách đây 5 năm, ngày 27/11/2014, dân ca Ví, Giặm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là loại hình dân ca độc đáo, tạo nên bản sắc văn hóa của người dân Nghệ An và Hà Tĩnh.


Cách đây 5 năm, ngày 27/11/2014, dân ca Ví, Giặm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là loại hình dân ca độc đáo, tạo nên bản sắc văn hóa của người dân Nghệ An và Hà Tĩnh.

TTXVN/Báo Tin tức