Logo Cung Cấp
Bạt ngàn gỗ quý trăm tuổi ở Đắk Lắk bị tàn phá không thương tiếc

Bạt ngàn gỗ quý trăm tuổi ở Đắk Lắk bị tàn phá không thương tiếc

1 năm trước vtc.vn

Hàng loạt cây gỗ lớn có tuổi đời cả trăm năm ở rừng đặc dụng Nam Kar (Đắk Lắk) bị đốn nhưng người có trách nhiệm vẫn báo cáo không hề có phá rừng.


THANH HẢI