Logo Cung Cấp
Thanh Liêm, Hà Nam: Dấu hỏi về việc sử dụng, quản lý vốn đầu tư công

Thanh Liêm, Hà Nam: Dấu hỏi về việc sử dụng, quản lý vốn đầu tư công

1 năm trước doisongvietnam.vn

UBND huyện Thanh Liêm giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện làm chủ đầu tư nhiều dự án, công trình trọng điểm. Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của đơn vị này đang bị đặt dấu hỏi…


Nhiều dự án do Ban QLDA huyện Thanh Liêm có mức tiết kiệm thấp thông qua đấu thầu. Ảnh minh họa.

Hơn 1400 tỉ đồng đầu tư xây dựng

Sau gần 10 năm triển khai, huyện Thanh Liêm đã huy động đầu tư trên 1.400 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Huyện và các xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản và 100% tuyến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa. Điểm nhấn khác của huyện Thanh Liêm là đã thực hiện nghiêm quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 16/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1400/QĐ-TTg công nhân huyện Thanh Liêm đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam công bố và khen thưởng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện những những nhiệm vụ lớn của địa phương, Ban QLDA huyện Thanh Liêm được giao là chủ đầu tư của nhiều công trình, đặc biệt là các công trình giao thông nông thôn. Theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật xây dựng…thì việc triển khai phải thông qua hình thức đấu thầu.

Đơn cử một số dự án mà UBND huyện Thanh Liêm giao Ban QLDA thực hiện: Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ĐH.01, huyện Thanh Liêm được phê duyệt bởi văn bản số 316/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của UBND huyện Thanh Liêm. Kinh phí thực hiện từ ngân sách huyện và các nguồn vốn khác.

Dự án gồm 05 gói thầu, cụ thể là Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí hạng mục chung); Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán.

Các gói thầu từ số 01 đến số 04 được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II/2019. Riêng gói số 05-Tư vấn kiểm toán được thực hiện vào quý IV/2019.

Tương tự, ngày 7/2/2018, UBND huyện Thanh Liêm ra quyết định số 425/QĐ-UBND phê duyệt KHLCNT cho dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.10 (Km4+587-Km5+287) huyện Thanh Liêm. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách huyện và các nguồn vốn khác

Trên cơ sở của những dự án được phê duyệt như trên, Ban QLDA huyện Thanh Liêm được giao là bên mời thầu, đồng thời là chủ đầu tư của nhiều dự án.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, tại nhiều gói thầu do Ban QLDA huyện Thanh Liêm làm chủ đầu tư liên tiếp xuất hiện nhiều gói thầu trúng sát giá, tiết kiệm rất thấp cho nguồn vốn đầu tư khiến dư luận hồ nghi, bức xúc.

'Căn bệnh' khó chữa?

Phản ánh của bạn đọc và tìm hiểu của phóng viên được biết, từ năm 2017 đến nay, hoạt động đấu thầu tại Ban QLDA huyện Thanh Liêm liên tục diễn ra tình trạng trúng thầu rất sát giá, tiết kiệm mang tính tượng trưng cho nguồn vốn đầu tư. Nhiều gói thầu có giá trị nhiều tỷ đồng nhưng con số tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư chỉ được tính bằng tiền triệu.

Trong số các gói thầu trúng sát giá thì gói Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung), thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường ĐH.03 (Đoạn Km0+00 đến Km1+47,67) huyện Thanh Liêm là một trong những ví dụ tiêu biểu.

Ngày 1/7/2019, kết thúc quá trình lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA huyện Thanh Liêm ra quyết định phê duyệt (QĐPD) sô 43/QĐ-QLDA lựa chọn Công ty TNHH Minh Luật trúng thầu (gói số 01).

Theo đó, gói thầu này có giá 3.907.157.000 đồng, giá trúng chỉ là 3.902.868.000 đồng. Như vậy, chí có khoảng 5 triệu đồng tiền tiết kiệm ở gói thầu có giá trị gần 4 tỷ đồng.

Tương tự là gói thầu số 04 Thi công xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung), thuộc dự án Đầu tư xây dựng thay thế cầu Lác Chiều trên đường ĐH.12, huyện Thanh Liêm là 2.789.598.000 đồng.

Công ty TNHH xây dựng Nam Hùng bỏ giá 2.786.572.000 đồng và được lựa chọn. (QĐPD số: 45/QĐ-QLDA ngày 15/7/2019).

Tình trạng trúng thầu sát giá cũng diễn ra tại gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung), thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất vị trí 1 xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm cũng

Giá của gói thầu này là 2.515.255.000 đồng, giá trúng của Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Việt Hà chỉ là 2.513.959.000 đồng (QĐPD số: 124/QĐ-QLDA ngày 11/10/2019).

Hay như gói thầu số 01: Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường ĐH.07 với đường ĐH.10 (đoạn Km0+00-Km2+143), huyện Thanh Liêm.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH xây dựng 199 trúng với giá 6.872.583.000 đồng, trong khi giá của gói thầu là 6.881.741.000 đồng (QĐPD số 68/QĐ-QLDA ngày 10/5/2018).

Theo phản ánh của bạn đọc, tình trạng trúng thầu sát giá tại Ban QLDA huyện Thanh Liêm không chỉ diễn ra trong thời gần đây mà có 'yếu tố lịch sử', kéo dài năm này qua năm khác. Năm 2018 cũng xuất hiện nhiều gói thầu trúng sát giá, tiết kiệm vốn đầu tư thấp.

Cụ thể, tháng 4/2018, Ban QLDA huyện Thanh Liêm phê duyệt Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vinh Phát trúng thầu ở gói Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), thuộc Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.10 (đoạn Km4+587-Km5+287) với giá trúng là 4.123.750.000 đồng, trong khi đó giá của gói thầu là 4.132.900.000 đồng. (QĐPD số: 51/QĐ-QLDA ngày 11/4/2018).

Tài liệu bạn đọc cung cấp cho thấy, trong năm 2018 tình trạng trúng thầu sát giá ở Ban QLDA huyện Thanh Liêm là phổ biến. Sang năm 2019 tình trạng này vẫn không hề thay đổi.

Dẫn chứng, tại gói thầu số 01 Thi công xây dựng ( Bao gồm chi phí hạng mục chung ), thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường ĐH.07 với ĐH.10 (đoạn Km2+143-Km3+445) huyện Thanh Liêm có giá 5.293.498.000 đồng.

Công ty TNHH xây dựng 199 là đơn vị trúng thầu với giá trúng là 5.278.089.000 đồng. (QĐPD số: 47/QĐ-QLDA ngày 26/7/2019).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin

Nhóm PV - Theo Đời sống Plus/GĐVN Link báo gốc: http://doisongplus.vn/thanh-liem-ha-nam-dau-hoi-ve-viec-su-dung-quan-ly-von-dau-tu-cong-79487-3.html

Tin cùng danh mục