Logo Cung Cấp
CẦN SIẾT CHẶT QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

CẦN SIẾT CHẶT QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

1 năm trước quochoitv.vn

Từ quảng cáo như không gây hại tới sức khỏe người dùng, có thể giúp cai thuốc lá thì thuốc lá điện tử đang trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ. Tuy nhiên, thực tế lại không thực sự như quảng cáo của nhà sản xuất.