Logo Cung Cấp
Tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

1 năm trước cadn.com.vn

Ngày 26-11, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Báo chí (Bộ TT&TT) phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.


Ngày 26-11, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Báo chí (Bộ TT&TT) phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục báo chí, BHXH Việt Nam cùng đại diện các Sở TT&TT, phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí, Đài PTTH. Ông Điều Bá Được, Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH Việt Nam đã giới thiệu tới Hội nghị về Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa II và Nghị quyết số 125 của Chính phủ về cải cách chính sách BHXH cũng như những vấn đề mới về BHXH, BHYT và BHTN. Việc cải cách chính sách BHXH để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân cũng đã trình bày nội dung về vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT. PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh vai trò của thông tin truyền thông trong việc tuyên truyền về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến với người lao động, người dân. Báo chí cần kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, BHYT, góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng nợ BHXH, BHYT để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Minh Tân