Logo Cung Cấp
Trung Quốc: Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 sẽ chú trọng đến chất lượng

Trung Quốc: Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 sẽ chú trọng đến chất lượng

1 năm trước bnews.vn

Tại hội nghị công tác hoạch định Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) tại Bắc Kinh ngày 25/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cườngnhấn mạnh đến chất lượng trong công tác hoạch định quy hoạch trên.


Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc đã tiến hành cải cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực và thúc đẩy mở cửa hơn nữa kể từ khi thực thi Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 và đã hoàn thành các mục tiêu được liệt kê trong quy hoạch này theo đúng tiến độ.

Dựa trên nguyên tắc theo đuổi tiến bộ trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định, tất cả các vùng miền và cơ quan ban ngành đã đi sâu cải cách toàn diện, chủ động mở cửa hơn nữa, ứng phó với các rủi ro và thách thức từ trong và ngoài nước, và duy trì tăng trưởng kinh tế mức trung bình cao trong biên độ hợp lý.

Theo ông Lý Khắc Cường, để đảm bảo chất lượng trong công tác hoạch định Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, Trung Quốc cần nghiên cứu các cơ hội và thách thức, đặt ưu tiên hàng đầu phục vụ phát triển, và dựa vào những điều kiện cơ bản và giai đoạn phát triển của quốc gia.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng nhấn mạnh một số nguyên tắc trong công tác hoạch định quy hoạch mới này, trong đó gồm có duy trì nền kinh tế vận hành trong biên độ hợp lý, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, chú trọng tầm nhìn phát triển lấy con người làm trung tâm, và nhấn mạnh vai trò của cải cách và đổi mới trong việc giải quyết các khó khăn.

Ngoài ra, ông Lý Khắc Cường còn nhấn mạnh tầm quan trọng đối với công tác hoạch định các trụ cột chính phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14./.

Lương Tuấn (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)