Logo Cung Cấp
Tăng lương tối thiểu cho người lao động đã qua đào tạo nghề

Tăng lương tối thiểu cho người lao động đã qua đào tạo nghề

1 năm trước laodongthudo.vn

Nghị định 90/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020) quy định mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định.


Theo quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 90/2019/NĐ-CP, người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm: Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ;

Năm 2020 sẽ tăng lương tối thiểu cho người lao động đã qua đào tạo nghề

Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên;

Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề;

Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác; Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học;

Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài; Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, từ 1/1/2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương tối thiểu từ 150.000-240.000 đồng. Vùng 1: tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng/tháng Vùng 2: tăng từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng/tháng. Vùng 3: tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng/tháng. Vùng 4: tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng/tháng.