Logo Cung Cấp
Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 120 cán bộ văn hóa cơ sở

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 120 cán bộ văn hóa cơ sở

1 năm trước cadn.com.vn

Sáng 26-11, Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh TP (Sở VH&TT TP Đà Nẵng) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2019 cho gần 120 cán bộ văn hóa cấp quận, huyện và phường, xã đóng trên địa bàn TP.


Sáng 26-11, Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh TP (Sở VH&TT TP Đà Nẵng) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2019 cho gần 120 cán bộ văn hóa cấp quận, huyện và phường, xã đóng trên địa bàn TP. Trong đó, có 58 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ thuật âm thanh, 61 học viên bồi dưỡng văn hóa cơ sở. Cùng tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng này là các thành viên đến từ Công ty Việt Thương Music.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh TP nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở, phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của địa phương. Lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 6-12-2019.

P.Thủy