Logo Cung Cấp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền là nhiệm vụ tiên quyết để người dân biết đến các hoạt động của thư viện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền là nhiệm vụ tiên quyết để người dân biết đến các hoạt động của thư viện

1 năm trước toquoc.vn

UBND tỉnh Bình Dương đã có Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 5994/KH-UBND ngày 29/12/2017 Triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, xác định việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền là nhiệm vụ tiên quyết để người dân biết đến các hoạt động của thư viện, 02 năm qua, thư viện tỉnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như: tổ chức trưng bày, triển lãm, Tuần lễ đọc sách và Văn hóa đọc chào mừng Ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4); triển lãm sách; nói chuyện chuyên đề về văn hóa đọc; hội thi; giao lưu với tác giả, dịch giả;…

Chú trọng xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên với các hoạt động như: Khuyến khích các em thường xuyên đến với thư viện, tăng cường đa dạng các thể loại sách để phục vụ, tuyên truyền về lợi ích của việc đọc sách, hướng dẫn các em định hướng mục đích của việc đọc, sinh hoạt chuyên đề,... Đặc biệt, trong các đợt phục vụ sách tại cơ sở, thư viện còn thu hút các em vào các hoạt động vui chơi giải trí như: xem hình đoán tên sách, rung chuông vàng, đố vui có thưởng...

Một hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4/Nguồn:thuvienbinhduong.org.vn

Trong 2 năm, Thư viện tỉnh cấp 10.030 thẻ độc giả; phục vụ 682.377 lượt bạn đọc, mỗi năm tăng bình quân 0.26% so với kế hoạch; Luân chuyển 2.441.584 lượt sách, báo - tạp chí, tăng 0.46% so với kế hoạch năm; nhận tài trợ 376 bản sách/ 263 tên sách, nâng tổng số sách ngoại văn đến nay lên 10.341 bản sách (trong đó, sách thiếu nhi là 1.575 bản, sách người lớn là 8.983 bản).

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong năm 2020, tỉnh đặt ra các nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5994/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chỉ đạo thực hiện các chương trình phối hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch giữa các Sở, ngành; Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động thư viện; Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của việc đọc sách, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ thư viện, đồng thời tích cực nghiên cứu các hình thức tuyên truyền mới lạ, đem lại hiệu quả cao để nâng cao số lượng người dân tham gia đọc sách; Đảm bảo chỉ tiêu bổ sung sách hàng năm; Tăng cường nhiều thể loại sách như sách nói, sách bỏ túi, sách điện tử; Chọn sách theo nhiều nhóm tuổi, ngành nghề để phục vụ mọi đối tượng độc giả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, xây dựng thư viện theo hướng hiện đại. Nâng cao chất lượng của website thư viện; Tích cực giới thiệu, quảng bá để người dân biết đến hoạt động của thư viện số.

Hằng Đinh