Logo Cung Cấp
Tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất thực hiện chương trình mới

Tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất thực hiện chương trình mới

1 năm trước giaoducthoidai.vn

Đây là một yêu cầu được nêu trong thông báo kết luận của lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị tại hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 cấp tiểu học.


Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, với nội dung chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ triển khai Chương trình GDPT 2018, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học cần sắp xếp đảm bảo đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình thực hiện ở lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo đối với cấp tiểu học, đảm bảo 100% học sinh lớp 1 phải được học 2 buổi/ ngày (9 buổi/tuần).

Trên cơ sở quy hoạch trường lớp, tích cực tham mưu lồng ghép các nguồn vốn như: Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và tới đây là Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đầu tư xây dựng đồng bộ, đúng quy chuẩn, tránh việc xây dựng chắp nối, dàn trải.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường lẻ để tổ chức lại các điểm trường hợp lí nhất, nhân rộng mô hình trường bán trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học; đồng thời có điều kiện tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện Chương trình GDPT mới.

CT GDPT 2018 có thêm những môn học bắt buộc như Tin học, Ngoại ngữ; mặt khác, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục đối với các môn học và các hoạt động giáo dục cũng có những thay đổi căn bản. Đây là yêu cầu có tính chất pháp lệnh, điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các cơ sở giáo dục và các địa phương.

Vì vậy, các phòng GD&ĐT, các nhà trường cần rà soát, tính toán, tham mưu bổ sung, cải tạo các hạng mục còn thiếu để đảm bảo học sinh tất cả các khối lớp trong mỗi nhà trường được học đầy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của Chương trình.

Hải Bình