Logo Cung Cấp
Khẩn trương khắc phục hậu quả cháy chợ Đề Thám, Thái Binh

Khẩn trương khắc phục hậu quả cháy chợ Đề Thám, Thái Binh

1 năm trước vnews.gov.vn


Chợ Đề Thám là một trong những ngôi chợ lớn trên địa bàn thành phố Thái Bình. Vụ cháy xảy ra vào tối qua tuy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại nặng về tài sản cho các tiểu thương kinh doanh tại đây.