Logo Cung Cấp
Ông Putin yêu cầu tăng tốc giải pháp về nhiệm vụ quốc gia quan trọng

Ông Putin yêu cầu tăng tốc giải pháp về nhiệm vụ quốc gia quan trọng

1 năm trước www.vietnamplus.vn

Ông Putin đã nhắc lại rằng, nội dung và các tiêu chuẩn của những nhiệm vụ xã hội, kinh tế, công nghệ quy mô lớn mà nước Nga đang phải đối mặt được phản ánh trong các dự án quốc gia...


Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp. (Nguồn: TASS)

TASS đưa tin, ngày 15/1, trong thông điệp liên bang lần thứ 16, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tới yêu cầu tăng tốc giải pháp dành cho các nhiệm vụ quốc gia quan trọng.

Ông Putin đã nhắc lại rằng, nội dung và các tiêu chuẩn của những nhiệm vụ xã hội, kinh tế, công nghệ quy mô lớn mà nước Nga đang phải đối mặt được phản ánh trong các dự án quốc gia, và tiến trình thực hiện các dự án này sẽ yêu cầu chất lượng mới về quản lý nhà nước, hoạt động của chính phủ và tất cả các cấp độ quyền lực, cũng như đối thoại trực tiếp với người dân.

Ông Putin khẳng định: "Trong xã hội, yêu cầu về sự thay đổi hiện đã được định hình rõ nét. Người dân mong muốn được chứng kiến sự phát triển và tấn tới trong nghề nghiệp của họ, trong tri thức, và (họ mong muốn được chứng kiến sự phát triển) trong sự thịnh vượng và sẵn sàng gánh trách nhiệm đối với các nhiệm vụ cụ thể."

Theo ông Putin, người dân Nga biết rõ hơn về những nội dung, cách thức và nguyên nhân cần phải thay đổi ở nơi họ sống và làm việc - ở các thành phố và làng mạc trên toàn quốc.

Tổng thống Nga cũng tin tưởng rằng tốc độ thay đổi phải tăng lên trong hàng năm và đạt được những kết quả rõ ràng dành cho người dân để đạt được những tiêu chuẩn sống tốt đẹp./.

(Vietnam+)