Logo Cung Cấp
Trạm trộn bê tông xả bụi mù mịt ra môi trường

Trạm trộn bê tông xả bụi mù mịt ra môi trường

1 năm trước news.zing.vn

Trạm trộn bê tông trong quá trình hoạt động đã xả bụi ra môi trường khiến người dân Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lo lắng.


Quốc Nam