Logo Cung Cấp
Người dân ghi âm, ghi hình giám sát lực lượng CSGT làm nhiệm vụ

Người dân ghi âm, ghi hình giám sát lực lượng CSGT làm nhiệm vụ

1 năm trước vnews.gov.vn

Từ ngày hôm nay, người dân được quyền giám sát Cảnh sát giao thông khi thực thi công vụ theo Thông tư 67 năm 2019 của Bộ Công an.