Logo Cung Cấp
Có thể dừng quá trình chấm thi nếu thấy bất thường

Có thể dừng quá trình chấm thi nếu thấy bất thường

1 năm trước www.qdnd.vn

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.


Theo đó, Kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ giữ ổn định, cùng với đó là một số sửa đổi nhỏ nhằm chi tiết hơn công việc cần làm để bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức thi và chấm thi.

Thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh minh họa.

Dự thảo quy chế sửa đổi của Bộ GD-ĐT có nội dung đáng chú ý liên quan đến khâu bảo mật giữa thông tin bài thi và số phách như: Tuyệt đối giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh và thông tin cá nhân của thí sinh với số phách. Khâu kiểm tra nhập điểm tách rời với các khâu trên và các khâu này đều phải chịu sự giám sát (các cán bộ giám sát thuộc các thành phần khác nhau, vừa giám sát công việc, vừa giám sát nhau thực hiện nhiệm vụ).

Theo Dự thảo, việc chấm thi tại mỗi hội đồng thi được thực hiện tại không quá 2 khu vực. Khu vực chấm thi phải bảo đảm an ninh, an toàn có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy, có công an bảo vệ 24 giờ/ngày; nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau; bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo thực tế triển khai tại đơn vị.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định về Tổ Giám sát. Theo đó, Tổ Giám sát, gồm ít nhất 5 người (1 tổ trưởng và ít nhất 4 thành viên): Tổ trưởng Tổ Giám sát là lãnh đạo phòng/ban của trường ĐH, CĐ; các thành viên Tổ Giám sát là viên chức của trường ĐH, CĐ và công chức sở GD-ĐT của tỉnh có bài thi được chấm. Tổ Giám sát làm việc độc lập với các tổ chuyên môn khác.

Tổ Giám sát có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại phòng chấm thi trắc nghiệm theo quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu thấy có bất thường, Tổ Giám sát phải báo cáo Trưởng ban để tạm dừng quá trình chấm thi và đề nghị Trưởng ban kiểm tra, xác minh và xử lý trước khi tiếp tục.

Về cơ bản nội dung sửa đổi năm nay không thêm điểm mới, mà tập trung làm rõ, chi tiết hơn công việc cần làm để đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức thi và chấm thi. Những nội dung sửa đổi không làm xáo trộn công việc và quy trình tổ chức thi, tạo thuận lợi cho địa phương, cơ sở.

KHÁNH HÀ

Tin cùng danh mục