Logo Cung Cấp
Hà Nội: Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng dịp Tết và lễ hội đầu năm 2020

Hà Nội: Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng dịp Tết và lễ hội đầu năm 2020

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành Công văn số 70/SNN-KL đề nghị UBND các huyện, thị xã có rừng, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội đầu năm 2020.


Ảnh minh họa

Theo đó, UBND các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR đảm bảo hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR trong cán bộ, công chức và nhân dân để nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR. Kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng và phòng cháy rừng.

Rà soát, kiểm tra, đánh giá phương tiện trang thiết bị PCCCR trên địa bàn đảm bảo hoạt động tốt khi tham gia chữa cháy. Phân công lãnh đạo UBND huyện, thị xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, hiệp đồng bố trí lực lượng trực PCCCR, sẵn sàng huy động ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, chỉ đạo UBND các xã có rừng và các chủ rừng trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và diễn ra lễ hội đầu năm 2020 cần: Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền về bảo vệ rừng và PCCCR trên hệ thống loa truyền thanh xã, khu vực diễn ra lễ hội để nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong công tác PCCCR tại cơ sở. Thường xuyên tổ chức và bố trí tuần tra các khu rừng, đặc biệt các khu rừng có lượng người ra vào lớn để kiểm soát, nhắc nhở người dân, du khách quản lý nguồn lửa để không xảy ra cháy rừng. Kiện toàn Tổ đội xung kích bảo vệ rừng và PCCCR chủ động, sẵn sàng thực hiện trong mọi tình huống khi có cháy rừng xảy ra đều tham gia chữa cháy kịp thời hiệu quả không để đám cháy lan rộng. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị chữa cháy rừng đảm bảo hoạt động hiệu quả để kịp thời ứng phó khi có cháy rừng xảy ra.

Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các chủ rừng trên địa bàn quản lý, đặc biệt tại các khu vực có lễ hội để đảm bảo hoạt động của lễ hội diễn ra không gây cháy rừng, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép, hủy hoại rừng, san ủi, lấn chiếm, xây dựng công trình trái quy định trên đất lâm nghiệp.

Trong công văn này, Sở NN&PTNT đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm làm tốt công tác tham mưu để UBND các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR…

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm làm tốt công tác tham mưu để UBND các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR... Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại các huyện, thị xã có rừng bố trí lực lượng chuyên ngành tham gia phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức thanh tra, kiểm tra các tụ điểm, điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, xây dựng công trình trái quy định trên đất lâm nghiệp để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật…

T.Quang