Logo Cung Cấp
Thu hút 62 dự án công nghiệp hỗ trợ trong năm 2019

Thu hút 62 dự án công nghiệp hỗ trợ trong năm 2019

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai (Diza) cho biết, đến hết năm 2019, tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 62 dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ với vốn đầu tư đăng ký là 715,88 triệu USD, chiếm 62,1% tổng vốn đăng ký mới. Trong đó, các dự án tập trung vào công nghiệp hỗ trợ của ba ngành lớn là: công nghiệp cơ khí, điện tử và công nghiệp dệt may, giày dép.


Đa số các dự án thuộc các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ mới trong năm 2019 là các dự án có quy mô nhỏ, tập trung vào ngành cơ khí, sử dụng diện tích không nhiều nên đa số là thuê nhà xưởng để sản xuất.

Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn các KCN có 393 dự án thuộc các ngành công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các nhóm ngành: sản xuất linh kiện điện, điện tử; sản xuất phụ kiện giày; sản xuất phụ kiện ô tô, xe máy; sản xuất các bộ phận giày dép; dệt vải...

Văn Gia