Logo Cung Cấp
Số công trình vi phạm trật tự xây dựng giảm hơn 56%

Số công trình vi phạm trật tự xây dựng giảm hơn 56%

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Theo Sở Xây dựng, trong năm 2019, tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Đồng Nai là 235 công trình, giảm hơn 56% so với năm 2018.


Trong các hành vi vi phạm về trật tư xây dựng có 29 công trình xây dựng sai phép (giảm hơn 61% so với năm 2018), công trình vi phạm không có giấy phép xây dựng là 136 công trình (giảm gần 57% so với năm 2018), các vi phạm khác là 70 công trình (giảm hơn 52% so với năm 2018).

Trong năm 2019, tổng số giấy phép xây dựng được cấp là hơn 4,4 ngàn giấy phép, giảm gần 14% so với năm 2018. Tính theo tỷ lệ, số công trình xây dựng sai phép chiếm khoảng 0,6% so với tổng số giấy phép xây dựng được cấp.

Theo đánh giá, công tác quản lý trật tự xây dựng trong năm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Việc kiểm tra giấy phép các công trình xây dựng được duy trì, làm giảm tình trạng xây dựng không phép, sai phép.

Phạm Tùng