Logo Cung Cấp
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

1 năm trước thanhtra.com.vn

Năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ giao, góp phần tích cực trong việc xây dựng, phát triển kinh tế của địa phương.


Thanh tra tỉnh Cao Bằng công bố Quyết định thanh tra. Ảnh Trần Hường

Trong năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác thanh tra của tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới và nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, đổi mới về phương pháp thanh tra, xử lý sau thanh tra… qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong việc ngăn chặn, phòng chống tham nhũng (PCTN).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành... trong việc ban hành các văn bản, chính sách phát luật.

Năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã tiến hành 70 cuộc thanh tra hành chính, 127 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 443 đơn vị được thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 7,7 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi 5,4 tỷ đồng, xử lý khác 2,3 tỷ đồng, đã thu hồi 3,8 tỷ đồng).

Tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm 2019 của Cao Bằng không có biến động bất thường, không có phát sinh điểm nóng, số cuộc tiếp công dân của lãnh đạo tăng nhiều hơn so với những năm trước đây, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo trực tiếp tham gia nhiều cuộc hòa giải để xem xét giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc phức tạp, đông người.

Theo đó, các cấp, các ngành tỉnh Cao Bằng đã tiếp 2.662 lượt công dân (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018), tiếp nhận 3.005 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Nội dung chủ yếu liên quan đến, chế độ chính sách, đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tranh chấp đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính…

Việc các cơ quan tham mưu luôn chủ động nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo và kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng các cấp, các ngành chỉ đạo xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để kéo dài.

Trong công tác PCTN, tỉnh Cao Bằng chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Năm 2019 toàn tỉnh đã tổ chức được 2.026 lớp tuyên truyền với 105.543 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, giáo viên, học viên, học sinh và nhân dân được phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN, xuất bản 608 tài liệu.

Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị phổ biến Luật PCTN 2018, phối hợp với Đài PTTH Cao Bằng thực hiện chương trình truyền hình hỏi đáp và trả lời về Luật PCTN, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên kênh truyền hình Cao Bằng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Tiến Khang – Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng cho biết: Để ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng có được những kết quả công tác tốt trong năm 2019, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra. Tuy nhiên, ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn và hoàn tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Trung Hà