Logo Cung Cấp
Tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói vì sao chưa đổi tên UBND Phường thành Ủy ban hành chính?

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nói vì sao chưa đổi tên UBND Phường thành Ủy ban hành chính?

1 năm trước nld.com.vn

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Theo đó, 177 phường ở Hà Nội sẽ không còn Hội đồng nhân dân từ 1-7-2021 và tên gọi vẫn giữ là UBND Phường chứ không đổi tên thành Ủy ban hành chính như một số ý kiến đề nghị.


Chiều 27-11, trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố (TP) Hà Nội với 392/447 đại biểu tán thành, tỉ lệ 81,16%.

Theo Nghị quyết này, chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại TP Hà Nội là Ủy ban nhân dân (UBND) phường, không còn Hội đồng nhân dân (HĐND) phường.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng - Ảnh: Quochoi.vn

UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội được thực hiện từ ngày 1-7-2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Nghị quyết cũng nêu rõ: HĐND, UBND TP Hà Nội thực hiện sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở phường khi thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật.

Như vậy với Nghị quyết này, từ thời điểm 1-7-2021, 177 phường ở 12 quận của Hà Nội và Thị xã Sơn Tây sẽ không còn HĐND. Thay vào đó, chính quyền phường sẽ chỉ còn UBND, thuộc quận, thị xã.

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội trước khi Quốc hội thông qua, tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết có ý kiến đề nghị chọn khoảng một nửa hoặc 1/3 tổng số phường thuộc TP Hà Nội để thực hiện thí điểm, nếu thí điểm đạt kết quả tốt thì thực hiện ở tất cả các phường khác.

Hà Nội sẽ thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân ở 177 phường từ 1-7-2021

Về ý kiến này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về tổ chức chính quyền địa phương và tạo thuận lợi trong việc ban hành, triển khai thực hiện các quy định, chính sách trên toàn địa bàn TP, cần thiết phải thực hiện thí điểm tại tất cả các phường của TP Hà Nội.

"Mặt khác, việc thực hiện thí điểm bắt đầu từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 nên không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Do đó, xin phép Quốc hội cho giữ phạm vi thí điểm tại tất cả 177 phường của TP Hà Nội"- ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Về tên gọi của UBND phường, một số ý kiến tán thành việc giữ nguyên tên gọi UBND phường để tránh xáo trộn và gây lãng phí. Một số ý kiến khác đề nghị đổi tên UBND thành Ủy ban hành chính để phù hợp với bản chất của cơ quan này.

Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết tuy UBND phường nơi thực hiện thí điểm có sự khác biệt cơ bản về địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc nhưng đề nghị vẫn giữ tên gọi là UBND do phạm vi thí điểm hiện nay còn hẹp, chỉ gồm các phường của TP Hà Nội so với tổng số các đơn vị hành chính đô thị trên cả nước.

"Nếu đổi tên ngay thành Ủy ban hành chính thì sẽ dẫn đến những vướng mắc không cần thiết trong việc cấp, đổi các loại giấy tờ cho công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan và thiếu đồng bộ trong hệ thống dữ liệu chung của quốc gia, có thể gây tốn kém, khó khăn cho người dân và công tác quản lý nhà nước nói chung. Tên gọi là UBND cũng phù hợp với Kết luận số 46-KL/TW ngày 19-4-2019 của Bộ Chính trị"- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh.

Minh Chiến