Logo Cung Cấp
Quốc hội cho phép thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Quốc hội cho phép thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

1 năm trước cand.com.vn

Nhiệm kỳ tới (2021-2026), các phường ở Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND mà chỉ có UBND do UBND quận, thị xã quản lý biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.


Theo chương trình làm việc kỳ họp 8, Quốc hội chiều nay (27-11) biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội với 392 đại biểu tán thành/ 447 đại biểu tham gia, chiếm 81,16%. Số đại biểu không tán thành là 39, chiếm 8,07%. Số đại biểu không biểu quyết là 16, chiếm 3,31%.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua một nghị quyết.

Nghị quyết có 9 điều, cho phép việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội được thực hiện từ ngày 1-7-2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thí điểm.

Theo Nghị quyết, chính quyền địa phương ở Hà Nội gồm huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND). Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội là UBND phường, không tổ chức HĐND phường.

UBND phường theo đó là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND Hà Nội; và UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết, tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết đa phần đại biểu Quốc hội ủng hộ thí điểm, nhưng còn một số đại biểu lo lắng cơ sở chính trị - pháp lý của việc thí điểm không tổ chức HĐND ở phường tại Hà Nội chưa vững chắc.

Về vấn đề này, ông Tùng cho biết, theo đề nghị của Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị đã phê duyệt đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội và giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo Quốc hội trong năm 2019 ban hành Nghị quyết về vấn đề này.

Hà Nội sẽ thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị từ ngày 1-7-2021.

"Căn cứ vào Điều 111 của Hiến pháp năm 2013 về tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xin phép Quốc hội cho thực hiện thí điểm việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm", ông Tùng nói.

Nghị quyết do Chính phủ trình ban đầu có tên Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo tân chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, để phù hợp với nội dung, tính chất của thí điểm như đề nghị của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định lại tên gọi là "Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội".

Ông Tùng thông tin, khi thực hiện thí điểm thì UBND phường không còn là cơ quan chấp hành của HĐND mà là cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận, thị xã đặt tại phường (do UBND quận, thị xã quản lý biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức) để thực hiện vai trò của chính quyền địa phương ở phường. Các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường nơi thực hiện thí điểm theo đó được xác định lại để phù hợp.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội quy định cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các công chức của UBND và UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng", ông Tùng nói.

Thu Thủy - Thiện Minh