Logo Cung Cấp
Mẹ nữ sinh giao gà phân trần ở phiên xử

Mẹ nữ sinh giao gà phân trần ở phiên xử

1 năm trước news.zing.vn

Tại buổi xét xử, bị cáo Trần Thị Hiền trả lời rành mạch các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa và cho rằng bản thân bị oan.


Duy Hiệu - Hoàng Lam