Logo Cung Cấp
Xử lý hành chính 195 tập thể, 579 cá nhân

Xử lý hành chính 195 tập thể, 579 cá nhân

1 năm trước thanhtra.com.vn

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, công tác thanh tra đã góp phần tích cực trong tham mưu giải quyết kịp thời những bất cập trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.


Thanh tra TP phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC). Ảnh: TL

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ ngày 1/7/2018 - 30/6/2019, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 134 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Tổng số sai phạm về kinh tế phải thu là hơn 852 tỷ đồng, sai phạm về đất phải thu là 163,8m2, xử lý khác về kinh tế là 320 tỷ đồng (đã thực hiện 132 tỷ đồng, đạt hơn 41%).

Đến nay, đã xử lý hành chính 195 tập thể và 579 cá nhân, trong đó 24 khiển trách, 2 cảnh cáo, 1 hạ bậc lương, 1 cách chức và 551 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chuyển cơ quan điều tra 13 vụ.

Theo UBND TP, qua công tác thanh tra đã góp phần tích cực trong tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, hành vi vi phạm; kiến nghị sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thanh tra vẫn còn lúng túng trong việc xác định dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra. Một số trường hợp qua thanh tra phát hiện sai phạm, đề xuất xử lý khắc phục, xử lý thu hồi tiền, tài sản nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước, nhưng có ý kiến cho rằng bỏ lọt, bỏ sót hành vi phạm tội, từ đó xác định trách nhiệm đối với đoàn thanh tra, dẫn đến gây áp lực cho hoạt động thanh tra.

Vẫn còn tình trạng các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành kiến nghị, yêu cầu sau thanh tra nhưng chậm thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ, viện dẫn nhiều lý do khách quan cho việc thực hiện chậm trễ, không báo cáo đầy đủ việc thực hiện…

UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, tạo cơ sở pháp lý nền tảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức theo hướng kéo dài thời hiệu xử lý tương tự như quy định xử lý kỷ luật về mặt Đảng.

Thiên Lý