Logo Cung Cấp
Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc bộ

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc bộ

1 năm trước vnews.gov.vn


Ngày 29/11, tại Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 14 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, nhất là việc định hướng tuyên truyền những vấn đề có tính thời sự để phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho các địa phương. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành cần chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đề xuất cấp ủy các giải pháp xử lý những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn; theo dõi tình hình, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng internet.