Logo Cung Cấp
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

1 năm trước vnews.gov.vn

Ngày 29/11 UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương dự đại hội.


Sau 5 năm thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả nổi bật, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được nâng lên đáng kể. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh cùng đồng lòng tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách nền hành chính, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả nhất đội ngũ cán bộ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên mọi lĩnh vực. Đại hội đã bầu ra Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 2; thông qua Quyết tâm thư./.