Logo Cung Cấp
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Đăk Lăk

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Đăk Lăk

1 năm trước vov.vn

Bà Tòng Thị Phóng đề nghị Đăk Lăk huy động mọi nguồn lực, phục vụ phát triển sản xuất; chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.


Chiều nay( 29/11), Đoàn công tác của Quốc hội do bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Đăk Lăk về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và quán triệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 vừa được Quốc hội thông qua.

Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ Trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, với 89,44% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội ban hành một nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển và mức thu, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Đăk Lăk là trung tâm của vùng Tây Nguyên, hiện có hơn 1,8 triệu người với 49 ân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 35,6%, việc Quốc hội chọn tỉnh Đăk Lăk là tỉnh đầu tiên để triển khai đề án với khẳng định Đảng bộ, Chính quyền và đồng bào các dân tộc Đăk Lăk làm được thì các địa phương khác chắc chắn sẽ làm được.

Do đó, để đề án sớm đi vào cuộc sống, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Đăk Lăk tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, phục vụ cho phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời coi trọng mục tiêu: Phát triển kinh tế phải đi đôi với việc thực hiện các vấn đề xã hội công bằng, tiến độ, bảo vệ môi trường, không gian văn hóa, là nội dung phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh:“Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Thủ tướng phải luôn luôn đổi mới sáng tạo, phải cập nhật những thông tin mới những thế hệ thiết bị mới nhất mà không ảnh hưởng đến môi trường mà nâng cao giá trị, giá trị gia tăng cao. Thứ 2, không được trông chờ ỷ lại, phải cố gắng tự lực tự cường. Mỗi huyện đổi mới một chút, trung tâm này đổi mới một chút, đơn vị này đổi mới một chút. Cải cách hành chính cũng phải nâng cao chất lượng lên thì chắc chắn chúng ta sẽ gần với dân hơn, sẽ công khai minh bạch hơn, sẽ hạn chế được những tiêu cực, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa sai phạm trong Đảng chống được lãng phí, chống được tham ô thì như thế sẽ rất là tốt”./.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên