Logo Cung Cấp
Tiếp tục thực hiện đề án cấp nước sạch nông thôn

Tiếp tục thực hiện đề án cấp nước sạch nông thôn

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

UBND huyện Định Quán đang tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2016-2020. Trong đó, một số công trình nước sạch nông thôn đang được triển khai gồm: hệ thống đường ống dẫn nước sạch, cung cấp cho nhân dân địa bàn thị trấn Định Quán và xã Gia Canh; triển khai thi công cụm cấp nước sinh hoạt tổ 3 và 4 của ấp 5, xã Thanh Sơn...


Ngoài ra, một số công trình thủy lợi cung cấp nước cho các cánh đồng với diện tích trên 1,4 hécta và cung cấp nước thô cho chi nhánh cấp nước Tân Định (xã Phú Vinh). Đến nay, huyện Định Quán đã hoàn thành một số trạm bơm ở ấp 1 (xã Thanh Sơn) và mở rộng công suất Trạm bơm Ba Giọt.

Thủy Mộc