Logo Cung Cấp
Làm sâu sắc, cụ thể hơn thành quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân và giá trị của những chiến công

Làm sâu sắc, cụ thể hơn thành quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân và giá trị của những chiến công

1 năm trước www.qdnd.vn

LTS: Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh' do Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2019).


Hội thảo thêm một lần làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn những thành quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân với sự nghiệp củng cố quốc phòng; nêu bật giá trị của chiến công, bài học của chiến thắng, ý nghĩa thành tích của QĐND Việt Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời cũng rút ra những kinh nghiệm sâu sắc, là cơ sở quan trọng để tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại”… Báo QĐND lược trích một số tham luận tại hội thảo.

Trung tướng LƯƠNG ĐÌNH HỒNG, Chính ủy Học viện Quốc phòng

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược

Cán bộ cấp chiến lược là những người tham gia trực tiếp vào hoạch định chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội về quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng là vấn đề cấp thiết. Để làm tốt nội dung này, cần đẩy mạnh nghiên cứu dự báo sự vận động phát triển của tình hình và nhiệm vụ, chủ động định hướng chiến lược, xác định những đột phá về nội dung đào tạo, bồi dưỡng các bộ chiến lược; kết hợp chặt chẽ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại trường với huấn luyện cán bộ tại cơ quan, đơn vị, trong đó thực hiện tốt chủ trương chiến lược “nhà trường đi trước một bước”. Đồng thời, phải không ngừng nâng cao năng lực tự đào tạo, tự hoàn thiện cho mỗi cán bộ cấp chiến lược.

Trung tướng LƯƠNG ĐÌNH HỒNG.

Thời gian tới, Học viện Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước, từ đó nâng cao chất lượng các chuyên đề học tập. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa những định hướng chiến lược trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, nhất là tư duy mới tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức cho học viên nghiên cứu, tiếp cận cách thức, biện pháp huấn luyện chiến dịch-chiến lược, nhất là huấn luyện tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng; diễn tập chỉ huy-tham mưu một bên hai cấp có một phần thực binh; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; phòng, chống bạo loạn lật đổ… Qua đó nâng cao bản lĩnh, năng lực của cán bộ trong xử trí các tình huống chính trị-quân sự; khả năng tư duy dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể.

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, học viện quán triệt quan điểm của Đảng: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả…

Trung tướng VÕ MINH LƯƠNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7:

Bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Những năm qua, cùng với việc chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, Quân khu 7 kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều vấn đề quan trọng về quốc phòng và an ninh (QPAN); chủ trì, phối hợp với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, cơ sở để các địa phương xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án về QPAN; từng bước nâng cao hiệu quả xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) trong tình hình mới.

Trung tướng VÕ MINH LƯƠNG.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã ký kết, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn, Tổng cục An ninh (Bộ Công an)... trong bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội của địa phương trong xây dựng, hoạt động KVPT. Các cơ quan quân sự luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt chương trình, nội dung huấn luyện, diễn tập theo mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của các cấp. Quân khu đã thí điểm mỗi tỉnh một đến hai đại đội dân quân luân phiên tập trung để huấn luyện nâng cao, sẵn sàng điều động phối hợp với các lực lượng tham gia xử lý tình huống trên địa bàn bằng nguồn ngân sách của các địa phương. Chủ trương này được cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố nhất trí rất cao. Quân khu cũng đã chỉ đạo xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới, đất liền; đưa nhân dân lên biên giới xây dựng khu dân cư liền kề với chốt dân quân biên giới, từ đó xây dựng thế trận KVPT tuyến biên giới ngày càng vững chắc. Chủ trương xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong khu dân cư và công nhân trong các khu công nghiệp được sự ủng hộ tích cực của địa phương. Sau một năm xây dựng đã có hàng triệu hạt nhân chính trị nòng cốt, góp phần tăng cường khả năng nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Quân khu đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị gắn việc nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại từng địa phương; quy hoạch xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với các quy hoạch xây dựng thế trận KVPT; bảo đảm QPAN vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng thuộc quyền vừa tham gia phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng sản xuất đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng khi có chiến tranh; chủ động kết nối với địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển sản xuất, gắn kết hoạt động phát triển sản xuất của doanh nghiệp với tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng ở các khu vực, địa bàn trọng điểm.

Thiếu tướng HOÀNG ĐĂNG NHIỄU, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng:

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1959-2019), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp, mô hình, phong trào nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh to lớn của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (BGQG). Quần chúng nhân dân đã đóng góp to lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ của BĐBP, khẳng định sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Thiếu tướng HOÀNG ĐĂNG NHIỄU.

Dù mỗi giai đoạn có hình thức khác nhau, nhưng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ an ninh vùng biên cương luôn được duy trì và phát triển, khẳng định vai trò của nhân dân, đóng góp to lớn vào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG. Thông qua phong trào, cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục của các đơn vị BĐBP đã giúp nhân dân nhận thức rõ vị trí, vai trò của BGQG, nhận biết được hệ thống đường biên, cột mốc, nội dung bảo vệ BGQG; trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp bảo vệ BGQG; hiểu biết đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ BGQG; các hiệp định, quy chế ký kết giữa Việt Nam và các nước về BGQG và bảo vệ BGQG; nắm bắt âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phản động.

Bộ tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng các tổ chức tự quản của nhân dân ở các bản, thôn, ấp biên giới; bồi dưỡng cán bộ trưởng thôn, trưởng bản thực sự là người tiêu biểu có uy tín, được nhân dân suy tôn; tranh thủ các già làng, trưởng bản, người cao tuổi trong dòng họ, người có chức sắc trong tôn giáo thông qua họ để nắm tình hình chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động nhân dân, tập hợp, hướng dẫn và tổ chức nhân dân hành động. Qua đó, huy động được đông đảo quần chúng tham gia cùng với BĐBP tuần tra, canh gác, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc giới; xây dựng và bảo vệ các công trình phòng thủ, luyện tập các phương án SSCĐ, huy động nhân dân tham gia xử lý các tình huống.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, trong chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng cam cộng khổ, chung sức đồng lòng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với đồng bào. Quần chúng đã tích cực tham gia các hoạt động do BĐBP tổ chức, giúp đỡ để thay đổi tập quán canh tác, giúp đồng bào ngày càng nâng cao đời sống, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương, xây dựng nền biên phòng toàn dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Thiếu tướng HOÀNG KIM PHỤNG, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam:

Nâng cao vị thế Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế

Ngay từ thập niên 90 của thế kỷ trước, Việt Nam bắt đầu thể hiện trách nhiệm đối với nỗ lực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) bằng việc đóng góp tài chính. Tháng 11-2012, Bộ Chính trị thông qua “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ”, mở ra một chương mới trong chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam nói chung và hoạt động hợp tác đa phương về quốc phòng, an ninh nói riêng. Tháng 12-2013, đề án quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng đã thành lập Trung tâm GGHB Việt Nam (nay là Cục GGHB Việt Nam). Ngày 27-5-2014 đánh dấu sự chính thức tham gia hoạt động của Việt Nam bằng việc có hai sĩ quan đầu tiên đi thực hiện nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại Phái bộ GGHB LHQ Nam Sudan.

Thiếu tướng HOÀNG KIM PHỤNG.

Sau 5 năm, Việt Nam đã triển khai 43 lượt sĩ quan đi làm nhiệm vụ trên cương vị cá nhân và 126 sĩ quan, QNCN thuộc biên chế của hai thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ GGHB LHQ Nam Sudan. Cho đến nay, các quân nhân đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ LHQ giao, phát huy tốt phẩm chất truyền thống, góp phần đề cao hình ảnh đất nước, dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau hơn 12 tháng hoạt động, bệnh viện đã thu dung, điều trị hơn 2.000 bệnh nhân, được Phó tổng thư ký LHQ phụ trách hoạt động GGHB LHQ gửi thư cám ơn Chính phủ Việt Nam…

Từ kết quả đáng khích lệ trên, thời gian tới, Cục GGHB Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng, đồng thời chuẩn bị tốt các lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ theo lộ trình đã xác định. Trước mắt, làm tốt công tác chuẩn bị để thay quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 và triển khai đội công binh, đồng thời nghiên cứu phương án, lộ trình để mở rộng lĩnh vực và địa bàn tham gia. Bên cạnh đó, xem xét triển khai các đơn vị khác tham gia lực lượng GGHB LHQ, như: Lực lượng bảo vệ, cảnh sát quân sự, vận tải đường không, thông tin liên lạc, thiết bị bay không người lái... phù hợp với năng lực của Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với các lực lượng của quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ; nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ, trang bị kỹ năng cần thiết với tổ chức truyền thụ kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của các cá nhân và đơn vị tại thực địa. Tích cực tham gia và đăng cai các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về GGHB LHQ của LHQ và khu vực, nhất là trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Chủ tịch ASEAN...

Thiếu tướng LÊ XUÂN SANG, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị:

Huy động mọi tiềm lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Sau 30 năm (22-12-1989 / 22-12-2019) thực hiện chủ trương của Đảng về Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng LLVT nhân dân ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết và không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ nhận định, đánh giá một cách khoa học, đúng đắn tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Ðảng ta đã chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ và quan điểm chỉ đạo sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Ðảng, các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị-xã hội và LLVT đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN), xây dựng nền QPTD, độc lập, tự chủ, sáng tạo, tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính; khơi dậy và phát huy được tiềm năng và sức mạnh của toàn dân tộc, đưa nước ta từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thiếu tướng LÊ XUÂN SANG.

Những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã ra sức chăm lo xây dựng đất nước vững mạnh trên các mặt kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, QPAN, đối ngoại… nhằm tạo ra thế và lực mới, làm cho đất nước có đủ sức mạnh cần thiết để răn đe, sẵn sàng đối phó hiệu quả với các nguy cơ xâm lược từ bên ngoài; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống chiến tranh, nếu xảy ra. Cùng với đó, các tiềm lực của khu vực phòng thủ được tăng cường, góp phần hình thành thế trận tổng hợp, gắn kết thực lực quốc phòng, tiềm lực quốc phòng, tạo ra thế trận liên hoàn để bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua Ngày hội QPTD, chúng ta huy động được tiềm lực của toàn dân tộc để xây dựng nền QPTD vững mạnh. Đó là một nền quốc phòng với mục đích hòa bình, tự vệ, mang tính chất vì dân, do dân, của dân, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với QPAN, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ. Xây dựng nền QPTD là để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

GS, TS ĐINH XUÂN DŨNG, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận-Phê bình văn học-nghệ thuật Trung ương:

Những đặc trưng cơ bản của Bộ đội Cụ Hồ

Nhân dân ta gọi Bộ đội Cụ Hồ, vì Cụ Hồ là tên gọi trìu mến của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta, là hiện thân của niềm tin và sức mạnh, là hình ảnh tiêu biểu cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Nhân dân ta gọi quân đội của mình là bộ đội của Cụ Hồ vì cảm nhận một cách sâu sắc quan hệ đặc biệt hiếm có giữa Bác và quân đội, Bác và những người chiến sĩ. Mỗi bước trưởng thành, mỗi chiến công của quân đội đều gắn liền với sự giáo dục, rèn luyện của "người cha thân yêu", nên nhân dân gọi người lính của quân đội cách mạng là Bộ đội Cụ Hồ. Đó còn là vì bản thân các chiến sĩ quân đội luôn xứng đáng với niềm tin của Người. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trở thành mẫu hình về con người mới có lý tưởng cao đẹp, có đạo đức trong sáng, thực hiện trọn vẹn, xuất sắc chỉ thị, những lời dặn và niềm tin sâu sắc của Bác.

GS, TS ĐINH XUÂN DŨNG.

Những đặc trưng cơ bản của danh hiệu Bộ đội cụ Hồ được cô đúc trong lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-1964) là: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Vì chung một lý tưởng, đều là con em nhân dân nên Bộ đội Cụ Hồ có phẩm chất rất đặc biệt, đó là sâu thẳm tình đồng đội, đồng chí. Đây là nét rất đặc thù của quân đội cách mạng. Nếu như những người lính trước đây coi nhau như "huynh đệ" (anh em) thì đến giữa thế kỷ 20, những chiến sĩ Việt Nam đã nâng lên thành tinh thần đồng đội, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như khi ra trận. "Nghĩa tình đồng đội", "tình bạn chiến đấu", "đi tìm đồng đội", "tâm tình đồng đội"... từ lâu trở thành những nét đẹp trong đời sống quân đội và từ đó trong cộng đồng người Việt Nam.

Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là những người cầm súng thuần túy. Từ khi mới ra đời, Quân đội ta được xác định nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất và công tác. Trong thời chiến, lúc hòa bình, 3 chức năng chiến đấu, công tác và sản xuất đều được coi trọng. Gan dạ và dũng cảm, mưu trí và sáng tạo, tự lực tự cường, kiên nhẫn và nhiệt tình luôn là những truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ QĐND Việt Nam. Một nét đặc trưng tiêu biểu khác của Bộ đội Cụ Hồ, đó là tinh thần kỷ luật tự giác cao. Trước đây, trong lịch sử, những người lính Việt Nam đã có truyền thống "quân lệnh như sơn"; thời nay, Bộ đội Cụ Hồ luôn được rèn luyện bằng "12 điều kỷ luật", bằng việc chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và mệnh lệnh của cấp chỉ huy. Ý thức chấp hành mệnh lệnh của Bộ đội Cụ Hồ dựa trên tinh thần tự giác là chủ yếu. Tinh thần kỷ luật cao đồng thời chính là cội nguồn tạo thành sức mạnh bách chiến, bách thắng của Bộ đội Cụ Hồ, của QĐND Việt Nam...

Đồng chí TRIỆU ĐÌNH LÊ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng và an ninh

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới của Tổ quốc, có vị trí chiến lược trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cao Bằng tự hào là miền đất khai sinh Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam. Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Tỉnh ủy Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc.

Đồng chí TRIỆU ĐÌNH LÊ.

Lực lượng quân đội, công an các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc từ cơ sở. Lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn duy trì, thực hiện nghiêm công tác đối ngoại, phối hợp giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới; kịp thời trao đổi, thông báo tình hình, xử lý tốt các vấn đề an ninh biên giới. Tỉnh đã tạo điều kiện cho Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 799 (Quân khu 1) triển khai dự án trên địa bàn và thu được những kết quả tích cực. Đời sống nhân dân trong vùng dự án được cải thiện, thế trận quốc phòng, an ninh tuyến biên giới được củng cố vững chắc. Hiện nay, công tác gọi công dân nhập ngũ đều đạt 100% chỉ tiêu; công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, tuyển chọn thi vào các trường trong quân đội được đẩy mạnh, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ được thực hiện tốt. Tỉnh cũng thường xuyên khảo sát, lựa chọn những doanh nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp.

Thời gian tới, phát huy truyền thống, niềm tự hào của mình, Cao Bằng tập trung thực hiện và phấn đấu hoàn thành 6 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực nền QPTD ngày càng vững chắc, toàn diện, tập trung, có trọng điểm. Tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cho công tác quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, trọng tâm là đầu tư xây dựng các công trình trong KVPT; thao trường huấn luyện của tỉnh, huyện, thành phố bảo đảm theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo xây dựng LLVT thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Đồng chí BÙI TUẤN QUANG, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương:

Vai trò quan trọng của công tác dân vận trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện lời dạy của Bác, chúng ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận ở từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các đơn vị quân đội. Đồng thời, cần nghiên cứu, đổi mới toàn diện công tác dân vận, theo phương châm: Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả để khơi dậy, kích hoạt niềm tin từ mỗi công dân, tạo nên sự gắn bó giữa dân với Đảng, quân đội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí BÙI TUẤN QUANG.

Để thực hiện nội dung trên, cần tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, linh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong mọi tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”... Cần vận động nhân dân nhận thức đúng và tích cực phát huy nội lực tham gia phát triển mạnh kinh tế-xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để từ đó tạo ra nền tảng vật chất, tinh thần, tiềm lực quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Đó cũng là biện pháp nâng cao đời sống vật chất, đời sống văn hóa cho nhân dân, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Cùng với đó, phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy cao độ dân chủ, nội lực và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình... Công tác dân vận cần tham gia tích cực hơn nữa vào nhiệm vụ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên hùng hậu. Hằng năm, cần tổ chức thực hiện “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thật hiệu quả, ý nghĩa và có sức lan tỏa sâu rộng. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận trong LLVT; xây dựng mối quan hệ quân dân bền chặt. Đây là nội dung cốt lõi của đường lối xây dựng QĐND cách mạng, cũng chính là mục tiêu của công tác dân vận.

PGS, TS NGUYỄN DANH TIÊN, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Tư duy mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Chủ trương bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện nhiệm vụ BVTQ. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ trương BVTQ được Đảng ta khẳng định qua các kỳ đại hội, xác định là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng thời kỳ mới. Quán triệt quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nội dung BVTQ được Đảng ta đề cập và giải quyết một cách hệ thống, toàn diện, đầy đủ, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng đất nước.

PGS, TS NGUYỄN DANH TIÊN.

Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc và thực tiễn BVTQ qua hơn 30 năm đổi mới; đồng thời, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, Đại hội XII của Đảng kiên định và xác định những vấn đề cơ bản về BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, thể hiện sâu sắc tư duy mới về quốc phòng, an ninh, BVTQ “từ sớm”, “từ xa”. Đại hội nhấn mạnh: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế ".

Có thể thấy, nội hàm quan điểm của Đảng ta về kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời Tổ quốc rất rộng, nhưng nội dung cốt lõi là xây dựng ý chí quyết tâm sắt đá cùng với kiên trì, bền bỉ đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để BVTQ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Ý chí đó còn thể hiện ở tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của toàn dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì vậy, trong tình hình phức tạp hiện nay, hơn bao giờ hết chúng ta càng phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bởi độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, là con đường duy nhất đúng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.