Logo Cung Cấp
419 đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2019

419 đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2019

1 năm trước laodongthudo.vn

Sáng 29/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc vòng chung khảo Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2019.


Theo ông Trần Nam Tú (Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD&ĐT), Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 đã thu hút được tổng số 419 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở 85 trường đại học, học viện trong cả nước.

Nhóm sinh viên thuyết trình và bảo vệ kết quả tại các hội đồng đánh giá vòng chung khảo.

Đề tài tham gia xét Giải thưởng phải được Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc, có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn. Trong đó, tập trung vào 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Y Dược, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội và Khoa học Nhân văn.

Tại vòng sơ khảo diễn ra vào tháng 10/2019, các hội đồng đã lựa chọn được 89 đề tài đạt giải Ba, 118 đề tài đạt giải Khuyến khích và 72 đề tài vào vòng chung khảo. Trong đó có: 11 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, 17 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, 4 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Y Dược, 3 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp, 33 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và 4 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Nhân văn.

Trong 2 ngày 28 - 29/11/2019, các hội đồng đánh giá vòng chung khảo tổ chức đánh giá 72 đề tài để lựa chọn những đề tài đạt giải Nhất và giải Nhì của Giải thưởng theo từng lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 1/12/2019 tại trường Đại học Xây dựng (Hà Nội).

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học được tổ chức hàng năm đã góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm của sinh viên. Đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.