Logo Cung Cấp
Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

1 năm trước nhandan.com.vn

Sáng 29-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học 'Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh', nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).


Tới dự, có các đồng chí: Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Ðại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trần Ðơn, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Quân đội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, QÐND Việt Nam - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, sinh ra và lớn lên trong quá trình đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam là một sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là dịp để toàn dân và toàn quân ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng. Ðại tướng nhấn mạnh, hội thảo khoa học được tổ chức nhằm làm rõ truyền thống anh hùng, bản chất tốt đẹp và những nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh quật cường của Quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; khẳng định rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa và giá trị thực tiễn to lớn của Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Qua đó, tiếp tục giáo dục, bồi đắp truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào về Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội thảo tập trung phân tích, làm sáng tỏ những nội dung, như: Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của QÐND Việt Nam; tôn vinh chiến công, thành tựu, làm sâu sắc hơn những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QÐND Việt Nam; đúc rút những bài học kinh nghiệm quý vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

PV