Logo Cung Cấp
Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

1 năm trước nhandan.com.vn

Hiện nay, tại nhiều địa phương việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đang được thực hiện theo lộ trình đề ra.Việc sáp nhập các xã có quy mô diện tích tự nhiên, dân số nhỏ thành xã có quy mô lớn hơn là chủ trương khoa học, hợp lòng dân của Ðảng và Nhà nước.


Tiếng nói từ cơ sở

Quá trình sáp nhập sẽ tạo ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương như mở rộng giao lưu văn hóa, tiếp thu tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giúp các địa phương có điều kiện hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, kết nối giao thông… Về cơ bản, sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý ở cơ sở nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.

Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2021, có Ðề án sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã thành bảy xã mới. Theo đó, tại 14 xã của tỉnh thuộc diện sắp xếp hiện có 307 cán bộ, công chức và 220 người hoạt động không chuyên trách. Theo đề án, sau khi thực hiện sắp xếp, sẽ dôi dư 159 cán bộ, công chức và 128 người hoạt động không chuyên trách… Quá trình triển khai, sáp nhập xã Hồng Tiến và xã Bình Ðiền thuộc thị xã Hương Trà thành xã Bình Tiến, người dân và cán bộ xã Bình Ðiền rất đồng tình với chủ trương sáp nhập với xã Hồng Tiến. Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận người dân xã Hồng Tiến chưa đồng thuận, đội ngũ cán bộ xã cũng có nhiều tâm tư trong quá trình thực hiện chủ trương sáp nhập. Lãnh đạo địa phương đã nhiều lần tổ chức đối thoại nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Thực tế của Thừa Thiên Huế cũng như một số địa phương cho thấy, quá trình này đang đặt ra những yêu cầu cùng nhiều vấn đề phát sinh cần được tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Cùng với việc cấp tỉnh, thành phố ban hành chủ trương, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế... cần có thêm các chính sách, phù hợp thực tế, kịp thời hỗ trợ như đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác. Những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, người dân xã cần đã được phản ánh kịp thời tới cơ quan chức năng các cấp. Ðồng thời, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương trong việc tuyên truyền, giải đáp với những ý kiến còn có sự khác biệt, bảo đảm tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương lớn này ở từng địa phương.

Hà My