Logo Cung Cấp
Chú trọng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Chú trọng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Nhận thức sâu sắc việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thời gian qua, Ban TVTU và các cấp ủy trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.


Cán bộ chủ chốt của tỉnh tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Ảnh:P.Hằng

Việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả nổi bật. Tỷ lệ cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn đạt tỷ lệ cao, với 98-99%.

* Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa cho biết, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở chủ động, sáng tạo trong thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo đó, trước mỗi đợt triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hệ thống tuyên giáo các cấp của thành phố đã tham mưu cấp ủy đặt mua, trang bị các loại tài liệu học tập, cấp phát đúng thành phần, đủ số lượng, đồng thời chuẩn bị kỹ hạ tầng viễn thông để kết nối đường truyền trực tuyến từ các hội nghị từ tỉnh về tới thành phố và các phường, xã.

Bên cạnh đó, để việc học tập chỉ thị, nghị quyết có hiệu quả, các cấp ủy đều chú trọng lựa chọn báo cáo viên phải là những người có năng lực, phương pháp sư phạm, có kiến thức, kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công báo cáo, triển khai.

Khi triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng phải phù hợp từng đối tượng. Mỗi đối tượng khác nhau có nội dung, phương pháp truyền đạt khác nhau nhưng mục đích cuối cùng là phải hiểu rõ, nắm vững những nội dung của chỉ thị, nghị quyết. Cụ thể như khi triển khai cho cán bộ chủ chốt, các báo cáo viên luôn đi sâu phân tích những nội dung, điểm mới của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn của địa phương; đề cao phương pháp tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận và quán triệt những vấn đề có liên quan đến quan điểm, lý luận gắn với thực tiễn mà chỉ thị, nghị quyết đặt ra.

Sau mỗi đợt học tập nghị quyết, cấp ủy chỉ đạo viết bài thu hoạch. Đây không chỉ thể hiện trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà còn thể hiện trách nhiệm và quyền lợi chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tham gia cùng cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cấp mình.

Để nâng cao chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Huyện ủy Vĩnh Cửu chú trọng đến chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tài liệu học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Cửu Liêng Thất Thuyết nhận định, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, với những tiến bộ của khoa học - công nghệ, cán bộ, đảng viên có điều kiện tiếp nhận dễ dàng và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Song thực tế cho thấy vẫn rất cần công tác tuyên truyền miệng trong triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết nhằm giúp người học liên hệ một cách cụ thể, kỹ càng bằng ngôn ngữ trực quan sinh động mà các hình thức khác không thể có. Chính vì tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng nên Huyện ủy Vĩnh Cửu rất chú trọng chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên lý luận chính trị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Cửu luôn chủ động nghiên cứu, khai thác nguồn cung cấp thông tin tư liệu, tài liệu chính thống cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Định kỳ hằng tháng, qua hội nghị báo cáo viên của huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình trong nước, quốc tế cho các bí thư chi, Đảng bộ cơ sở; tuyên truyền viên cơ sở và phóng viên Đài Truyền thanh huyện. Từ đó các cán bộ, báo cáo viên nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, triển khai kịp thời, chính xác, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, tạo đồng thuận trong nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để đảm bảo nguồn thông tin chính thống trong công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thành lập trang mạng xã hội Facebook để kết nối với trang thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên, quân sự huyện nhằm chia sẻ, cung cấp những thông tin chuẩn xác, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cập nhật thuận lợi, nhanh chóng. Đây cũng là hình thức quan trọng để đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

* Triển khai học tập phù hợp từng đối tượng

Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động nên việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong các doanh nghiệp cũng là vấn đề được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom Chu Thị Mây, thời gian qua việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Trảng Bom được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong mỗi đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Đảng ủy Liên đoàn Lao động và Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện xây dựng kế hoạch học tập, xác định rõ thành phần, thời gian, nội dung và tài liệu học tập, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu, mời báo cáo viên...

Khi tổ chức học tập, kết hợp giữa tự nghiên cứu tài liệu với nghe phổ biến; giữa học tập, quán triệt với thảo luận, giúp cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp nắm được những quan điểm cơ bản, tư tưởng, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn của doanh nghiệp. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức học tập, quán triệt, đổi mới về phương pháp, tính chất học tập, phù hợp đặc điểm từng loại hình doanh nghiệp như: học tập theo tổ, phát tài liệu hỏi - đáp để người lao động tự nghiên cứu, tuyên truyền qua mạng xã hội, qua băng đĩa lúc giải lao, giờ ăn... Sau học tập có viết bài thu hoạch.

Qua các hình thức linh hoạt, phong phú trong học tập chỉ thị, nghị quyết nêu trên, chất lượng học tập nghị quyết trong các doanh nghiệp ở huyện Trảng Bom đã được nâng lên, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ công nhân lao động.

Tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Phan Mậu Doãn cho biết, việc tổ chức học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong các doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị. Cụ thể như tổ chức học sau giờ làm việc bằng hình thức nghe DVD kết hợp với nghiên cứu tài liệu; mở các lớp học tập trung vào các ngày thứ bảy, chủ nhật; kết hợp lồng ghép với sinh hoạt chi bộ... Song song đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra việc học tập nghị quyết ở các đơn vị nên số lượng đảng viên dự học ở nhiều nơi đạt tỷ lệ khá cao, trên 98%.

Đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở Đồng Nai trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và phù hợp từng đối tượng. Từ đó góp phần rất lớn để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết đề ra của từng cơ quan, đơn vị địa phương.

Phương Hằng