Logo Cung Cấp
Nhập linh Hòa thượng Thích Thanh Tứ tại Sóc Sơn

Nhập linh Hòa thượng Thích Thanh Tứ tại Sóc Sơn

1 năm trước www.tienphong.vn

Nhân tám năm ngày cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ xả báo an tường, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội long trọng tổ chức lễ nhập linh và khánh thành Bảo tháp Viên Quang-nơi tôn thờ giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng.


Lễ nhập linh Hòa thượng Thích Thanh Tứ tại Bảo thápViên Quang

Sinh thời, cố Trưởng lão Hòa thượng căn dặn, khi viên tịch muốn được quây quần với các thế hệ tăng ni hậu học ở Học viện. Sau khi ngài viên tịch, Học viện quyết định xây Bảo tháp Viên Quang tưởng niệm và tôn thờ giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng.

Bảo tháp Viên Quang được xây dựng dưới chân núi Sóc Sơn, trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và mặt nhìn ra quảng trường Viên Quang, cạnh đại giảng đường cũng mang tôn hiệu Viên Quang. Trưởng lão Hòa thượng là người luôn chăm lo công tác bồi dưỡng, giáo dục đào tạo các thế hệ tăng ni tài đức, coi đó là Phật sự quan trọng hàng đầu của giáo hội.

Hòa thượng xin phép Nhà nước xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tại vùng đất Phù Linh, Sóc Sơn, và là người đặt viên đá đầu tiên và trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và lãnh đạo Học viện tại Hà Nội phát triển.

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Nguyên thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, nguyên Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội, là bậc cao Tăng thạc đức của PGVN thời hiện đại, có công đức rất lớn đối với đạo pháp và dân tộc, đặc biệt là sự nghiệp thống nhất và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nguyên Khánh