Logo Cung Cấp
Quảng Bình: Tham vấn phương án quản lý, bảo tồn loài voọc đen gáy trắng

Quảng Bình: Tham vấn phương án quản lý, bảo tồn loài voọc đen gáy trắng

1 năm trước daidoanket.vn

Ngày 29/11, diễn ra Hội thảo tham vấn phương án quản lý, bảo tồn loài voọc đen gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa.


Phương án giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư để bảo vệ loài voọc đen gáy trắng quý hiếm là nội dung được nhiều đại biểu đồng tình tại Hội thảo tham vấn phương án quản lý, bảo tồn loài voọc đen gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa diễn ra ngày 29/11.

Voọc đen gáy trắng thuộc họ khỉ, bộ linh trưởng, nhóm IB, cực kỳ quý hiếm, nguy cấp.

Tại Tuyên Hóa, những cá thể voọc đen gáy trắng được phát hiện đầu tiên vào năm 2012. Từ chỗ chỉ có một đàn với 11 con đến nay đã có 11 đàn gồm 150 cá thể. Hiện đàn voọc quý hiếm này được một nhóm 10 người dân địa phương tự nguyện bảo vệ. Tuy nhiên, do vai trò pháp lý của nhóm bảo tồn voọc tự nguyện và cộng đồng dân cư chưa được Nhà nước thừa nhận (chưa được giao đất, giao rừng) gây khó khăn trong việc ngăn chặn tình trạng săn bắt, đe dọa đến sự tồn tại của loài voọc này.

Nguyễn Văn