Logo Cung Cấp
Nếu Mặt Trăng không còn tồn tại, Trái Đất sẽ ra sao?

Nếu Mặt Trăng không còn tồn tại, Trái Đất sẽ ra sao?

1 năm trước news.zing.vn

Nếu không có Mặt Trăng, Trái Đất sẽ quay nhanh, một ngày ngắn hơn 24 giờ và các vùng khí hậu bị thay đổi theo hướng tiêu cực.


Mai Phương (Nguồn: AumSum Time)