Logo Cung Cấp
Chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động

Chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động

1 năm trước phapluatxahoi.vn

'Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thì nhiều địa phương có nhận thức tốt, nhưng từ nhận thức đó biến thành hành động như thế nào thì còn chừng mực. Hà Nội vừa nâng cao nhận thức vừa từ nhận thức đó có những lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công việc rất hiệu quả, nhất là đặt trong bối cảnh Hà Nội là TP lớn, khối lượng công việc cần giải quyết, tính chất phức tạp rất nhiều'- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu...


PBGDPL góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật

Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.Theo Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định, “công tác PBGDPL tuy có vai trò rất quan trọng nhưng chưa phải là công việc mà dân gian hay nói là “cháy nhà chết người”. Làm chưa thấy ngay kết quả, hiệu quả mà chưa làm thì cũng chưa thấy ngay được hậu quả. Nhưng từ nhận thức về vai trò quan trọng của công tác PBGDPL, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Hà Nội đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao quyết liệt, dành nhiều quan tâm về nhân lực, vật lực, phân công trách nhiệm.

Hoạt động PBGDPL được Hà Nội tổ chức khá bài bản từ việc Thành ủy, UBND, cấp ủy và chính quyền các cấp ban hành các chỉ thị đến việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cũng như chú trọng công tác hướng dẫn kiểm tra đôn đốc để sơ kết tổng kết mà Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 3 là minh chứng rất rõ ràng”.

“Thực tế đó để thấy kết quả từ nhận thức biến thành hành động của Hà Nội là rất đáng trân trọng”, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh. Đồng thời nhấn mạnh, công tác PBGDPL của TP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

“Công tác PBGDPL đã tác động rất tích cực tới việc nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Đây là kết quả rất quan trọng. Tôi chỉ sợ là công tác PBGDPL của chúng ta làm nhiều tiêu nhiều kinh phí nhưng tác động không có là rất nguy hiểm. Tuy nhiên ở đây rất mừng là công tác PBGDPL của Hà Nội đã cho thấy tác động rất tốt.

Nhiều đồng chí cán bộ cơ sở trên địa bàn Hà Nội có nói với tôi là bây giờ làm việc với người dân khó khăn hơn vì người dân giờ hiểu biết pháp luật rất tốt. Do đó đòi hỏi bản thân cán bộ công chức, viên chức cũng phải học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật.

Bản thân tôi cũng cảm nhận rõ những chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật. Ví dụ việc chấp hành luật lệ giao thông ở Thủ đô hiện nay như đội mũ bảo hiểm.... đã chuyển biến rõ rệt so với trước đây và ngày càng đi vào nền nếp. Hà Nội xanh sạch đẹp hơn, kinh tế phát triển hơn, con người thân thiện có văn hóa hơn. Từ những việc rất nhỏ như vậy để cho thấy hiệu quả từ sự tác động của công tác PBGDPL”, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW. Ảnh: T.Hải

Phát huy vai trò tuyên truyền pháp luật của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, “nhiều năm nay, Thành ủy, HĐND và UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội luôn xác định rõ nhiệm vụ PBGDPL là một trong những nội dung nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên”. Đặc biệt sau khi có Chỉ thị số 32-CT/TW, Thành ủy đã Ban hành luôn Chỉ thị 27 và theo đó UBND TP cũng đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch và các địa phương đơn vị và các Sở, ban, ngành, các phòng tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng PBGDPL cũng đã cụ thể hóa bằng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản có hiệu quả cao.

Công tác PBGDPL đã được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy đến chính quyền. Không chỉ UBND mà HĐND TP cũng đã có những Nghị quyết chuyên đề về công tác này. Có bố trí ngân sách là một nhiệm vụ chi thường xuyên và giao nhiệm vụ hàng năm và UBND các cấp tổ chức triển khai thực hiện rất nghiêm túc trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ đến nay đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi.

“Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Thường vụ Thành ủy cùng các ý kiến tham luận tai Hội nghị được lãnh đạo Bộ Tư pháp đánh giá “rất chất lượng” bởi đây là thực tế Hà Nội đã làm, đã triển khai”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng bày tỏ sự “tâm đắc” với ý kiến tham luận của Quận ủy Hoàn Kiếm tại Hội nghị. Đó là “mỗi cán bộ, công chức viên chức trong thi hành nhiệm vụ cũng là một tuyên truyền viên pháp luật, có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích, phổ biến pháp luật cho người dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ”.

“Vừa rồi, chúng ta có những bài học sâu sắc từ việc nhiều đồng chí bị xử lý kỷ luật. Nhiều người cho rằng mình sai vì không có tư lợi cá nhân nhưng người làm quản lý Nhà nước mà không hiểu pháp luật đã là khuyết điểm rồi.

Mỗi cán bộ công chức làm công tác quản lý Nhà nước phải là người phổ biến tuyên truyền pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức phải nắm sâu, nắm chắc về pháp luật thì mới có thể thực hiện tốt nhiệm vụ và làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL cho người dân”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nói.

Cũng theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Hà Nội phấn khởi với những kết quả đã đạt được nhưng TP cũng nhìn nhận những mặt còn hạn chế tồn tại. “Vẫn còn có nơi, có lúc còn có cấp ủy chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL chưa quan tâm chỉ đạo. Thậm chí có nơi chưa tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền PBGDPL. Vì vậy còn để phát sinh những điểm nóng”.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác PBGDPL, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị mà trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Cùng với đó là vai trò tổ chức triển khai thực hiện của chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội.

Do đó tới đây các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này và xác định đây là nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương”…

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội cho biết: “Từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn TP về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được quan tâm, triển khai một cách sâu rộng.

Nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới đa dạng, thiết thực, hiệu quả, chất lượng, đi vào cả chiều rộng và chiều sâu hướng tới mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân và địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng đối tượng là học sinh, sinh viên, các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL và đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người trong xã hội.

Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, đã kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần quan trọng tạo nên chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thủ đô. Số xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm sau cao hơn năm trước (Tính đến hết năm 2018 đã có 515/584 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 88,2%) tăng 87 xã, phường, thị trấn so với năm 2017 là 428/584 xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn tiếp cận chiếm tỷ lệ 73,28%).

Thanh Hải