Logo Cung Cấp
Infographic: Toàn cảnh dự án thu phí không dừng và 5 kiến nghị của Bộ GTVT

Infographic: Toàn cảnh dự án thu phí không dừng và 5 kiến nghị của Bộ GTVT

1 năm trước www.baogiaothong.vn

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ gia hạn tiến độ dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 và các trạm của VEC sang năm 2020.


Nguyễn Tường - Trần Duy