Logo Cung Cấp
Điều chỉnh nhân sự tại Long An, Bình Phước và Lạng Sơn

Điều chỉnh nhân sự tại Long An, Bình Phước và Lạng Sơn

1 năm trước toquoc.vn

UBND tỉnh Long An, Lạng Sơn vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.


* Long An: Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã trao quyết định điều động ông Phạm Văn Đô, Quyền Chánh Thanh tra tỉnh đến công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/12/2019;

Quyết định điều động ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính đến công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/12/2019.

* Lạng Sơn: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Tân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm;

Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Yến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2019.

* Bình Phước: Tỉnh ủy Bình Phước vừa tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Ban Bí thư đối với ông Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2019, ông Nguyễn Văn Trăm sẽ thôi các nhiệm vụ đang nắm giữ để nghỉ hưu theo chế độ. Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tạm thời điều hành UBND tỉnh Bính Phước. Tuy nhiên, mọi công việc quan trọng diễn ra trong thời gian chưa có Chủ tịch UBND tỉnh mới sẽ được Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

PV (t/h)