Logo Cung Cấp
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2019: 419 đề tài vào chung khảo

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2019: 419 đề tài vào chung khảo

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc vòng chung khảo Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2019 với 419 đề tài tham dự.


Ông Trần Nam Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ GD&ĐT) cho biết, Giải thưởng năm nay đã thu hút được tổng số 419 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở 85 trường đại học, học viện trong cả nước.

Đề tài tham gia xét Giải thưởng phải được Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc, có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn. Trong đó, tập trung vào 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Y Dược; Khoa học Nông nghiệp; Khoa học Xã hội và Khoa học Nhân văn.

Sinh viên thuyết trình và bảo vệ kết quả tại các hội đồng đánh giá vòng chung khảo (Ảnh: Moet.gov.vn)

Các hội đồng đã lựa chọn 72 đề tài vào vòng chung kết xếp hạng cao nhất, 89 đề tài đạt giải ba và 118 đề tài đạt giải khuyến khích. Trong 02 ngày 28 và 29-11-2019, các hội đồng đánh giá vòng chung khảo sẽ tổ chức đánh giá 72 đề tài để lựa chọn những đề tài đạt giải nhất và giải nhì của giải thưởng theo từng lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Cụ thể, 11 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên; 17 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và công nghệ; 04 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Y Dược; 03 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp; 33 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội; 04 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Nhân văn.

Năm nay, Lễ tổng kết và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 01-12-2019 tại trường Đại học Xây dựng (Hà Nội).

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học được tổ chức hàng năm đã góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm của sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

T.Fan