Logo Cung Cấp
Kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự

Kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự

1 năm trước baovephapluat.vn

Tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Krông Nô, VKSND huyện này đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại và hạn chế kiến nghị khắc phục kịp thời.


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, mới đây, đoàn kiểm sát của VKSND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Krông Nô.

Đoàn kiểm sát VKSND huyện Krông Nô, Kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện.

Theo đó, đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân và công tác thi hành án hình sự. Đồng thời, kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật và những nơi khác có liên quan; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ, thi hành án hình sự.

Kết quả kiểm sát cho thấy, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô đã quan tâm, chú trọng trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Bên cạnh đó, Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Nô đã thực hiện tốt quy định trong việc mở sổ, lập và quản lý hồ sơ tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù; không có trường hợp nào tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Về cơ bản, thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, mặc, cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế...

Đối với công tác thi hành án hình sự, Cơ quan Thi hành án hình sự đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Mặt khác, đã kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo; quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình kiểm sát, đoàn kiểm sát cũng đã phát hiện được một số tồn tại, hạn chế trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự kiến nghị đơn vị bị kiểm sát để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận, yêu cầu đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Krông Nô tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những vi phạm, tồn tại để bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Nguyễn Chính