Logo Cung Cấp
Bị phạt đến 1 tỷ đồng nếu bán hàng hóa dưới giá thanhf

Bị phạt đến 1 tỷ đồng nếu bán hàng hóa dưới giá thanhf

1 năm trước baophapluat.vn

Nội dung này được quy định tại Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.


Theo đó, doanh nghiệp nào có hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó sẽ bị phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.

Trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, mức phạt tiền sẽ gấp 02 lần mức quy định trên.

Ngoài ra, đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách gián tiếp hoặc trực tiếp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó cũng sẽ bị phạt tiền, mức phạt tối đa lên đến 200.000.000 đồng nếu đưa tin gián tiếp và 300.000.000 đồng nếu đưa tin trực tiếp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Thanh Minh