Logo Cung Cấp
2020: 70% trường công lập của Hà Nội sẽ đạt chuẩn quốc gia

2020: 70% trường công lập của Hà Nội sẽ đạt chuẩn quốc gia

1 năm trước nhandan.com.vn

Hà Nội sẽ tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong công tác giáo dục để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2020 thành phố có 70% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.


(Ảnh minh họa: THÙY LINH)

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho biết để thực hiện chương trình số 04-Ctr/TU của Thành ủy, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2020 thành phố xây dựng 70% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; triển khai công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020, UBND thành phố đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị các quận huyện thị xã tập tổng hợp hồ sơ các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019 trình UBND thành phố chậm nhất ngày 25-1-2020.

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ tăng cường đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt quan tâm hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị dạy học cho các huyện khó khăn có tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia thấp, nhiều trường đến hạn công nhận lại như: Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Chương Mỹ Mê Linh…

Các đơn vị tham mưu UBND thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị cho các trường trung học phổ thông (THPT) trường chuyên biệt trực thuộc, đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (hiện cấp THPT có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia rất thấp). Tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa, thực hiện tốt công tác giao nhận, bảo hành, bảo dưỡng đã mua sắm thuộc dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Nghiên cứu giải quyết các bất cập về thiết kế trường lớp, quy trình thẩm định hồ sơ xây dựng trường học, giải quyết yêu cầu xây dựng trường học đặc biệt tại các quận lõi.

Ngoài ra, cần thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn, bảo đảm bố trí đủ các diện tích đất xây trường học đạt chuẩn quốc gia. Có giải pháp bổ sung đất, phân luồng, phân tuyến tuyển sinh bảo đảm phù hợp với môi trường, lớp, sĩ số để hoàn thành xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

THANH XUÂN