Logo Cung Cấp
Bà Rịa – Vũng Tàu bảo vệ môi trường các hồ chứa nước

Bà Rịa – Vũng Tàu bảo vệ môi trường các hồ chứa nước

1 năm trước vnews.gov.vn

Hôm qua (29/11), tại thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức ra quân bảo vệ môi trường các hồ chứa nước. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoat động 'Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu'.


Những năm gần đây, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ và kiểm soát kịp thời các nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Trong đó, nguy cơ cao nhất, được kiểm soát thường xuyên, chính là nước thải từ các cơ sở chăn nuôi. Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu đóng cửa hoặc di dời đến các khu chăn nuôi tập trung đối với các cơ sở chăn nuôi xâm phạm hành lang bảo vệ nguồn nước. Tính từ tháng 7/2018 đến nay, UBND tỉnh đã xử phạt 20 trang trại chăn nuôi quy mô lớn vì có hành vi xả thải nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường với tổng số tiền hơn 7,3 tỉ đồng, di dời một số cơ sở đến các khu chăn nuôi tập trung; đình chỉ 5 cơ sở để khắc phục ô nhiễm. Tỉnh cũng đã quy định Danh mục các loại hình dự án không thu hút đầu tư và hạn chế thu hút đầu tư tại vùng thượng nguồn hồ chứa; lắp đặt, vận hành 6 trạm quan trắc môi trường tự động.

Việc tổ chức ra quân bảo vệ môi trường các hồ chứa nước góp phần kêu gọi người dân, doanh nghiệp thay đổi hành vi, thói quen, hướng tới hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, không xả rác thải, xác gia súc gia cầm bừa bãi, không xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, đặc biệt là ở các hành lang bảo vệ nguồn nước.