Logo Cung Cấp
Nợ đọng thuế tại Nghệ An gần 1.500 tỷ đồng

Nợ đọng thuế tại Nghệ An gần 1.500 tỷ đồng

1 năm trước www.baonghean.vn

Vấn đề được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt ra tại cuộc thẩm tra đó là tình trạng nợ thuế. Lũy kế đến thời điểm này của năm 2019 con số nợ đọng là 1.447 tỷ đồng, trong đó hơn 1/3 là nợ khó đòi.


Sáng 30/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan đến thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chưa có giải pháp quyết liệt giảm nợ thuế

Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của ngành Tài chính trong tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thu ngân sách năm 2019 đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao, ước thực hiện cả năm là 15.500 tỷ đồng. Đối với cấp huyện, trừ thị xã Hoàng Mai còn lại đều đạt và vượt dự toán thu tỉnh giao, trong đó có nhiều huyện đạt cao.

Tuy nhiên, vấn đề được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt ra và đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính làm rõ nguyên nhân có 2 khoản thu không đạt, gồm thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu xổ số kiến thiết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính xây dựng dự toán thu - chi bám sát chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và tình hình cụ thể của địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt là tình hình nợ thuế không những không giảm mà tiếp tục tăng trong năm 2019. Điều này đặt ra vấn đề, phải chăng ngành Tài chính chưa quyết liệt thu hồi nợ hoặc chưa có những giải pháp hữu hiệu?

Lũy kế nợ đọng thuế năm 2019 là 1.447 tỷ đồng, trong khi nợ đọng năm 2018 là 1.061 tỷ đồng, trong đó nợ khó là 522 tỷ đồng.

Từ thực tiễn đó, theo Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phạm Văn Hóa, UBND tỉnh và ngành Tài chính cần đưa nợ đọng thuế vào dự toán thu trong năm 2020 để gắn trách nhiệm cho các ngành và các cấp từ tỉnh đến cấp xã. Bên cạnh đó, dự toán thu các khoản thuế và phí đảm bảo theo định hướng của Bộ Tài chính tăng thu từ 10 – 12%.

Một số ý kiến tham gia thẩm tra cũng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh ban hành vào tháng 7/2019 vừa qua.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Hải giải trình làm rõ các vấn đề Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó quan tâm điều tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh cá thể để đưa vào lập bộ thuế, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng nộp thuế; đồng thời quyết liệt đề ra các giải pháp quyết liệt chống thất thu thuế trong các lĩnh vực khoáng sản, kinh doanh vận tải, tiền thuê đất từ các dự án đầu tư…

Liên quan đến thu - chi ngân sách năm 2020, nhiều ý kiến đề xuất UBND tỉnh và Sở Tài chính quan tâm xây dựng dự toán thu đảm bảo dự toán Bộ Tài chính giao và sát thực tiễn của tỉnh.

Mặt khác quan tâm dự toán chi thực hiện các chủ trương, chính sách mới, như sáp nhập xã, xóm và tổ chức đại hội Đảng các cấp vào năm 2020; chi hỗ trợ thiên tai…

Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng cho rằng cần chú trọng đảm bảo bố trí chi đầu tư cho các công trình dang dở; chi cho công tác bảo vệ môi trường; chi phục vụ công tác GPMB…

Đoàn giám sát HĐND tỉnh trao đổi với hộ kinh doanh cá thể ở thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Chú trọng chống lãng phí trong lĩnh vực đất đai

Thẩm tra báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020, cho thấy, nhiệm vụ này được triển khai trên nhiều lĩnh vực.

Ví dụ trong khâu thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án đã cắt giảm gần 350 tỷ đồng. Hay như thông qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đã tiết kiệm hơn 226 tỷ đồng…

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề xuất UBND tỉnh chú trọng chống lãng phí trong lĩnh vực đất đai, bao gồm đất các dự án nhiều năm không triển khai và đất sản xuất do người dân bỏ hoang.

Đó còn là đất được chuyển đổi mục đích từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án nhưng tỷ lệ thực hiện sau chuyển đổi kể cả về dự án, công trình và diện tích thu hồi còn thấp.

Cùng với đó là có giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân nhằm thay đổi ý thức trong sinh hoạt, tiêu dùng tiết kiệm, chống lãng phí…

Mai Hoa