Logo Cung Cấp
Được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

1 năm trước laodongthudo.vn

Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hạnh ở Khu công nghiệp Sài Đồng, quận Long Biên: Tôi nghe nói từ tháng 12/2018, những người đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên khi đi khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ 100% chi phí, điều này có đúng không?


Về câu hỏi của chị Hạnh, Luật sư Nguyễn Thị Loan (Văn phòng Luật sư DLS) trả lời:

Từ ngày 1/12/2018, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, Nghị định quy định 3 mức hưởng BHYT đối với từng đối tượng là từ 80 – 95% và 100%.

Trong đó, 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh gồm:

người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh (Ảnh: H.P)

1. Hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh với các đối tượng gồm người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

2. Hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi.

3. Hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã.

4. Hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với các trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1,39 triệu đồng/ tháng).

5. Hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám, chữa bệnh vượt tuyến.

Vậy, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh khi có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ bản và không tự đi khám, chữa bệnh vượt tuyến.